Wegen naar Rome

Dialoog over de gang van gezel naar meester in de Gilde van Filosofisch Practici
Gepubliceerd in ‘Dialectiek’,  Tijdschrift voor Filosofisch Practici
Uitgave: maart 2019, jaargang 01, nummer 1
Druk: DrukkerRay Grafische Services

Dialoog ‘Wegen naar Rome’ lezen >>