cursus gespreksleiding moreel beraad

Tijdens een moreel beraad denken professionals gezamenlijk na over een concreet moreel probleem of een ethisch dilemma uit hun eigen praktijk. Dat doen zij onder begeleiding van een gespreksleider en met gebruik van een speciaal daarvoor geschikte gespreksmethode. Doelstelling van de cursus moreel beraad is dat de deelnemers na afloop van de training in staat zijn om zelfstandig een moreel beraad te begeleiden. 

De training moreel beraad kan in verschillende omvang en mate van diepgang aangeboden worden, al naar gelang de behoefte van de aanvrager. Hieronder twee mogelijke opties:

A. 1 OPLEIDINGSDAG VAN 2 DAGDELEN

Globale opzet programma:

  • Korte inleiding over de inhoudelijke achtergronden van moreel beraad
    (kennismaken met ethische beginselen, doel van beraad, basismethode, een goede kernvraag formuleren, basishouding en vaardigheden)
  • Oefenen met het formuleren van een morele vraag (als startpunt van het moreel beraad)
  • Ervaren van een moreel beraad als deelnemer
  • Enkele deelnemers oefenen met het begeleiden van een moreel beraad
  • Reflectie op het geleerde en hoe gaan we dit in de praktijk toepassen?

B. 1 OPLEIDINGSDAG VAN 2 DAGDELEN & 1 ‘TERUGKOM’ DAGDEEL

Aanvullend op de opzet in de minimale variant:

  • De deelnemers aan de training oefenen in de periode tussen de opleidingsdag en het terugkom-moment met het begeleiden van een moreel beraad in een team. Tijdens de terugkomdag reflecteren we op die ervaring en worden op basis van die ervaring aanvullende ‘tips & trics’ gedeeld / oefeningen gedaan.

Mocht en behoefte zijn aan nog een terugkomdag, dan kan dat uiteraard georganiseerd worden.

Bekijk hier de tarieven van een cursus gespreksleider moreel beraad.