WIE IK BEN

Hans Vonk

Na 40 jaar met veel enthousiasme in het voortgezet onderwijs te hebben gewerkt, heb ik mij in 2015 volledig op mijn eigen filosofische praktijk gericht. Na mijn studie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam ben ik werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs als docent, decaan, studieleider, MT lid, en coach en vertrouwenspersoon van leerlingen, ouders en collega’s.

In 2011 ben ik gestart met de opleiding filosofisch consulent aan de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden, die ik het jaar daarna met succes heb afgerond. Vervolgens hebben de geslaagden het gilde van Filosofisch Practici opgericht, teneinde de kwaliteit van deze nieuwe beroepsgroep te waarborgen. Sinds 2016 ben ik de tweede meester in dit gilde en geef ik, net als de docent/meester, supervisie aan de gezellen.

In de jaren 2012 tot 2016 heb ik opleidingen socratisch groepsgespreksleider, moreel beraad, filosofische levenskunst en oosterse filosofie gevolgd.

In mijn filosofische praktijk voer ik gesprekken met mensen over levensvragen of over gewone dagelijkse problemen en vraagstukken m.b.t. werk, keuzes of relaties. De gesprekken verlopen volgens de socratische methode van het praktisch filosoferen. Gezamenlijk gaan we het onderzoek aan en denken kritisch na over vaste overtuigingen, aannames en vooronderstellingen. We zoeken naar onderliggende principes en waarden, met als intentie het verhelderen van het denken en het ontdekken van de (eigen) wijsheid. Ook houden we nieuwe mogelijkheden voor denken en handelen tegen het licht.

Ik leid ook socratische groepsgesprekken, dit zijn gezamenlijke onderzoeken waarin middels een dialoog methodisch wordt onderzocht wat we te weten kunnen komen over een prangende kwestie of een betekenisvolle vraag. Hierbij is het ontdekken van de gezamenlijke wijsheid het oogmerk.

Dit groepsgesprek kan ook in de vorm van een moreel of ethisch dilemma beraad. Uitgaande van eigen ervaringen en door zelf nadenken, zonder een beroep te doen op autoriteiten, wordt stap voor stap onderzocht welk handelen in de besproken situatie te verantwoorden is.

PARTNERS

Academie voor levenskunst

Sinds 2015 ben ik aangesloten bij het Steunpunt van de Academie voor levenskunst. De Academie heeft een rijk aanbod van activiteiten en diensten die allemaal bijdragen aan het ervaren van een zinvol leven. Ze wil een vrijplaats zijn voor het stellen van vragen die werken aan het ontwikkelen van een filosofische levenshouding.

De Curiosophy Collective

Dit jaar is de Curiosophy Academy opgericht, als onderdeel van de Curiosophy Collective. Ik ben gevraagd als master of Curiosophy om, samen met mede oprichter Ariane van Heijningen, master/schrijver Elke Wiss en master Adelijn van Huis masterclasses te verzorgen over de vragende denkhouding. Curiosophy Academy is een uitdagende plek waar je leert om je nieuwsgierigheid effectief in te zetten ten behoeve van vraagstukken in leven en werk. Onze masters dagen je uit in impactvolle programma’s, masterclasses en online sessies. Curiosophy Academy is denken én doen op het hoogste niveau.

The Curiosophy Collective biedt diensten om te komen tot nieuwe perspectieven op fundamentele vragen van persoonlijke, organisatorische en maatschappelijke aard. Met nieuwsgierigheid als basis. Het collectief begeleidt leiders, professionals en organisaties vanuit de principes vragend vermogen, slimme sensitiviteit en dialoog.

We ontwikkelen jouw vragend vermogen en nemen je mee in de kunst van het vragen stellen om tot zelfonderzoek om tot bezielde besluiten te komen. De principes van dialoog zijn diep geworteld in onze manier van leven en werken. We zijn specialisten in het vinden van gezamenlijk nieuw perspectief, dat begint bij een zo groot mogelijke diversiteit aan zienswijzen.

CONTACT

Wil je eens kennismaken tijdens een intake of heb je een andere vraag over het filosofische gesprek? Bel 06 24 80 83 17 of stuur een e-mail naar hvonk52@icloud.com en stel je vraag.

De gesprekken vinden meestal plaats bij mij thuis in Amsterdam.
Mocht je voorkeur uitgaan naar een andere locatie dan bespreken we dit.

Mijn adres:
Sumatrakade 1343
1019 RN Amsterdam
06 24 80 83 17