WAT IS HET EIGENLIJK, EEN FILOSOFISCH GESPREK?

silhouet-chaos

In een filosofisch gesprek leg je een vraagstuk voor omdat je in je denken bent vastgelopen of graag helderheid wil verkrijgen over een probleem. Het is een kwestie die van belang is, die je bezighoudt en waar je wat mee wilt. Het kan een levensvraag zijn, een keuzeprobleem, een dilemma waar je voor staat of gewoon een lastig vraagstuk waarover je maar blijft piekeren.

HOE KAN HET JE HELPEN?

Om te beginnen zal je door middel van praktisch filosoferen de kwestie gaan ontleden, om te proberen scherp te krijgen wat nu precies datgene is dat je zo bezig houdt. Vaak is dat al een hele opgave. Meestal blijkt dan dat het eigenlijk een vraag is waar je niet uitkomt. Het zo helder mogelijk formuleren van die vraag levert al nieuwe inzichten op.

SAMEN ONDERZOEKEN WE JE VRAAG

Welke elementen bevat de vraag en welke betekenis hebben die voor jou. Welke vooronderstellingen en verwachtingen zitten in je vraag opgesloten en wat voor betekenis heb je daaraan gegeven? Wat zijn de onderliggende oordelen die te ontdekken zijn en zijn er vastliggende, wellicht beperkende denkpatronen te onderkennen? Wat gebeurt er als je je oordelen opschort?

JE DOET NIEUWE INZICHTEN OP

Kortom, je gaat je gedachten onderzoeken, je stelt je ideeën ter discussie en je neemt een kritische houding aan ten opzichte van je eigen denken. Je gaat met je denken niet direct naar een oplossing toe, maar de diepte in en reflecteren op wat je tegenkomt. Je gaat je gedachten tegen het licht houden om gebieden te bekijken en bloot te leggen die afgedekt waren. Deze zelfreflectie is dus niet gericht op snelle antwoorden, maar op het opdoen van nieuwe inzichten, zelfkennis en het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden. En elk nieuw inzicht levert een nieuwe vraag op waar je weer mee aan de slag kan. Het belangrijkste oogmerk van een gesprek in filosofische praktijk is het ontwikkelen van een vragende denkhouding.

EN DE ANTWOORDEN WAAR JE OP ZIT TE WACHTEN

Elk inzicht brengt ook antwoorden met zich mee, als onderdeel van het kritische denkproces waar je in zit. Vanuit het besef van de diepere waarden die de grondslag voor je handelen zijn, kun je tot actie komen. Maar het gaat erom in te zien dat je nooit uitgevraagd bent en dat je denken daardoor vrij wordt gemaakt. Je neemt een kritische, vragende houding aan, een filosofische levenshouding.

Dat is wijzer worden en levert gemoedsrust op.

VOOR WIE

Voor iedereen die eens diep wil nadenken over de vraagstukken die in een filosofisch onderzoek aan de orde kunnen worden gesteld. Vragen als “wat wil ik met mijn leven?”, “vind ik mijn werk zinvol?”, “schort er iets aan mijn relatie?”, “wat betekent vrijheid voor mij?”, “waar kies ik voor?”.

Dat kan in een individuele sessie, maar ook in groepsverband in een socratisch onderzoek.

Individuele gesprekken,  socratische groepsgesprekken, moreel beraad/ethische dilemma training.