VOOR WIE?

Voor iedereen die eens diep wil nadenken over de vraagstukken die in een filosofisch onderzoek aan de orde kunnen worden gesteld. Vragen als “wat wil ik met mijn leven?”, “vind ik mijn werk zinvol?”, “schort er iets aan mijn relatie?”, “wat betekent vrijheid voor mij?”, “waar kies ik voor?”.

Dat kan in een individuele sessie, maar ook in groepsverband in een socratisch onderzoek.

Individuele gesprekken,  socratische groepsgesprekken, moreel beraad/ethische dilemma training.

Voor iedereen toegankelijk.

silhoutte-corporate